TRiçinYZ – ÜLKEM İÇİN YAPAY ZEK 

ilk Toplantı: 9-10 Ekim 2021 Fethiye – Faralya

Türkiye’yi Dünya’daki Yapay Zekâ gelişmelerinde söz sahibi ve önemli bir aktör haline nasıl getirebiliriz?

Önerileriniz için aşağidaki formda bulunan sorulara cevap vererek doldurunuz lütfen

Danışma / Degerlendirme Kurulu

Refik Anadol
(Davet Gonderildi)
Ahmet Hamdi Atalay
Sinan Canan
Hulki Cevizoğlu
Ali Demirsoy
Hüseyin Halıcı
Kadircan Keskinbora
Türker Kılıç
Ibrahim Kuşçu
Kemal Oflazer
Şebnem Özdemir
Şeref Sağıroğlu
Fatoş Yarman-Vural 

Mete Yıldız
Enver Yücel
(Davet Gonderildi)
 

Yapay Zekâ (YZ)’nın bilimde tüm disiplinleri ve iş dünyasının da tüm sektörleri etkilediği ve daha da etkileyeceği çok açık bir gerçek. Ayrıca artık gündelik yaşantımızın da çok önemli bir parçası ve hayatımızda daha da etkin olacağı da çok belli. YZ insanlığın şimdiye kadar ürettiği hiçbir teknolojiye benzemiyor. Çünkü, YZ’nın akıllılık ve ilgili dinamik yapısı, onun ‘merkezi olmayan dağınık kontrolünü’ çok kritikleştirmekte ve bu da YZ’nın nasıl olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açacağını belirlemektedir.

Yapay Zekâ teknolojilerine sahip olan ve gelişimi etkileyen kişi, kurum ve ülkeler, şimdi olduğu gibi, gelecekte de daha önemli bir rekabet avantajı elde edecekler.  YZ gelişmelerinde söz sahibi olmak için şu üç nokta çok önemlidir:

1. YZ’ya Sahiplik: – YZ ve ilgili teknoloji ve altyapılara kimler sahip? Genellikle gelişmiş ülkeler ve teknoloji devleri (Google, Facebook ve Amazon gibi) bu konuda sahipliklerini şu an için ortaya koymuş durumdadırlar ve sürdürüyorlar. Biz neredeyiz?

2. YZ’nın Hafızası – YZ’nın kullandığı veri, onun bir nevi hafızasını oluşturuyor. Biliyoruz ki bu veriler de yine gelişmiş ülkelerde ve teknoloji devleri tarafından sistematik bir şekilde toplanıyor ve kullanılıyor. Biz neresindeyiz bu sürecin?

3. YZ’nın Kimliği – Sahiplikle doğrudan ilişkili olan bu konu, YZ teknolojilerinin karakteri ve kullanım amaçları ile ilgilidir. Kısaca, YZ kim için geliştiriliyor ve kullanılıyor? Seçkin bir kesim mi yoksa tüm dünyanın iyiliği için mi? Bizim bu konuda duruşumuz ve etkimiz nedir?

Hedefimiz

Bu toplantı ve daha sonraki çalışmalarımızın amacı, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin 24 Ağustos Lansmanın ardından, ülkemizin YZ’nın dünyadaki gelişiminde önemli bir aktör olması için çalışmak ve bu üç açıdan en az birinde söz sahibi hale getirmektir.

İlk meşaleyi Fethiye – Faralya’da yakıyoruz: 9-10 Ekim 2021

Bunu başarmak için öncelikle YZ, Nörobilim ve Veri Bilimi alanlarının herhangi bir alanında uzman olanlardan en iyi uygulamacı, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirmekteyiz.

Faralya’da Beklenen Sonuç

Bilimsel, duygusallıktan arınmış, akılcı ve gerçekçi, odaklanmış ve uygulanabilir bir yol haritası çıkarmak.

Bize Katılın

YZ, Nörobilim veya Veri Bilimi konularında uygulayıcı ya da araştırmacı olarak uzman iseniz ve en önemlisi Ülkemizdeki YZ’yı dünya standartlarıyla yarışır kılmak için heyecanlı ve özverili iseniz, birlikte çalışalım. Alanınızda dünya standartlarında yaptıklarınızı ve bunun da ülkemize nasıl katkı yaratacagını merak ediyoruz.

Katılım Formunu Doldurunuz

Aşağıdaki sorulara kısa ve net olarak (her bir soru bir A4 sayfasını aşmayacak şekilde) cevaplayınız. Değerlendirme sonrası uygun görülürse, Faralya’daki buluşmaya sizi davet edelim.


Değerlendirme

Tum degerlendirmeler ‘kapalı isim’ (blind-review) olacaktır.

Seçici kurul, önceden belirlenmiş sınırlı sayıdaki uzmanlara gönderilen bu sorulara açık, kısa ve net verilen cevapları a) YZ alanında dünya standartlarında var olan katkı ve b) bunun ülkemize yararı açılarından değerlendirecektir. Bu değerlendirme iki aşamalı yapılacaktır.

  1. Bütün öneriler ilk değerlendirmede a) ve b) cevaplarının gerçeklik ve geçerliliğine;
  2. bu aşamada ise önerinin ülkemizi YZ konusunda rekabetçi olabilmesindeki stratejik önemine bakılacaktır.

Değerlendirme sonucuna göre ortalama 25 kişiye katılım daveti gönderilecektir.

Diğer katılımcılara daha sonraki buluşma davetleri gönderilecektir.